Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 276 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 276 Next Page
Page Background

5

Nyersanyagokkal történő gazdaságos

bánásmód

327,4 tonna szén-dioxid – 4000 liter gépolaj – 542Mega-

watt-óra áram: csak néhány szám az uvex 2014-es

megtakarításaiból. Legyen szó káros anyag kibocsá-

tásról, termelés- vagy nyersanyag felhasználásának

minimalizálásáról vagy a zajszint csökkentéséről – az

uvex vállalati filozófiáját mindig is a nyersanyagokkal

való gazdaságos bánásmód jellemezte. Amit pedig az

uvex megtakarít azt vissza is fordítja: a gyártási helyek

minőségébe és ezáltal a termékek minőségébe.

A függetlenség megtartása

Az uvex már harmadik generációs családi vállalat és

célja a vállalati márka, valamint az ebből fakadó termé-

kek és szolgáltatások állandó fejlesztése. Az új befek-

tetések a vállalatcsoport saját tőkéjéből kerülnek

megvalósításra. A fenntartható vállalati politika mindig

is az uvex célja volt, így a felelősségteljes vezetés által

sikerült vállalatunknak pénzügyileg függetlennek

maradnia.

Eszközfejlesztés

A termékminőség csak akkor lehet megfelelő, ha a

nyersanyagok és az alkalmazott eszközök is minőségiek.

Így a legmagasabb minőség elérése érdekében az

uvex maga fejleszti szerszámait és partnerei segítsé-

gével készíti el azokat. A beszállítói lánc minden

elemével történő szoros együttműködés vezet ahhoz,

hogy az uvex közvetlenül is garantálni tudja termékei

minőségét.

Számunkra a minőség többet jelent a jó tulajdonságoknál.

Aminőség egy olyan életforma, amely vállalatokat, célokat,

termékeket és szolgáltatásokat határoz meg.

A

l

a

c

s

o

n

y

k

ö

r

n

y

e

z

e

t

i

t

e

r

h

e

l

é

s

m

a

g

a

s

m

i

n

ő

s

é

g

ű

g

y

á

r

t

á

s

i

h

e

l

y

e

k

F

e

n

n

t

a

r

t

h

a

t

ó

v

á

l

l

a

l

a

t

p

o

li

t

i

k

a

h

o

s

s

z

ú

t

á

v

ú

m

á

r

k

a

f

e

j

l

e

s

z

t

é

s

a

z

o

p

t

i

m

á

l

i

s

m

i

n

ő

s

é

g

é

r

d

e

k

é

b

e

n

E

l

l

e

n

ő

r

z

ö

t

t

g

y

á

r

t

á

s

i

f

o

l

y

a

m

a

t

o

k

T

e

r

m

e

l

é

s

N

y

e

r

s

a

n

y

a

g

k

í

m

é

l

ő

H

a

t

á

r

o

z

o

t

t

k

ö

r

n

y

e

z

e

t

t

u

d

a

t

o

s

s

á

g

,

F

e

j

l

e

t

t

m

i

n

ő

s

é

g

i

r

á

n

y

í

t

á

s

,

i

r

á

n

y

í

t

á

s

s

a

l

h

o

s

s

z

ú

t

á

v

ú

s

t

r

a

t

é

g

i

a

i

p

é

n

z

ü

g

y

i

f

ü

g

g

e

t

l

e

n

s

é

g

A

t

u

l

a

j

d

o

n

o

s

o

k

á

l

t

a

l

v

e

z

e

t

e

t

t

v

á

ll

a

l

a

t

,

A

s

z

e

r

s

z

á

m

o

k

k

o

o

p

e

r

a

t

í

v

g

y

á

r

t

á

s

a

s

a

j

á

t

e

l

ő

í

r

á

s

o

k

k

a

l

é

s

h

o

s

s

z

ú

i

d

e

j

e

m

e

g

l

é

v

ő

p

a

r

t

n

e

r

e

k

k

e

l