Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 276 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 276 Next Page
Page Background

4

Minőség

Made in uvex

Értékteremtés

Csak azok a vállalatok kezeskedhetnek a minőségért

és a biztonságért, akik maguk is kezükben tartják

termékeik fejlesztését és gyártását, ezáltal biztosítva a

teljesítményt. A fejlesztései tervektől kezdve a forma-

tervezésen át egészen a végső minőségellenőrzésig

az uvex minden terméktulajdonságra koncentrál. A

beszállítói lánc teljes ellenőrzése miatt az uvex maga

garantálhatja saját termékeinek legmagasabb minősé-

gét.

Magasabb minőséget ajánlunk

Manapság a minőség gyakran csupán a szabványok

és előírások betartását jelenti, annak érdekében, hogy

az ipari szabványoknak való megfelőségi tanúsítvány

rendelkezésre álljon. De az uvex ennél tovább megy.

Már az uvex saját laboratóriumaiban zajló fejlesztések

és termékvizsgálatok során is arra ügyelünk, hogy

kérdés nélkül betartsuk az előírásokat és a szabványo-

kat. Illetve, hogy ezeknél is jobban teljesítsünk. A még

nagyobb biztonságért.

Gyártási helyek fejlesztése

Vállalatunk alapítási éve 1926. Az ezt követő években

az uvex fürthi üzemében elkezdett saját tervezésű

védőszemüvegeket fejleszteni és gyártani. Az uvex

máig hű maradt a „Made in uvex“ minőséghez és a

technikai tudásra, a szakértelemre és a munkatársak

képzésére épít nem csak Németországban, hanem

Európában és a tengeren túl is.

M

i

n

ő

s

é

g

b

i

z

t

o

t

á

s

s

z

é

l

e

s

k

ö

r

ű

t

e

r

m

é

k

e

l

l

e

n

ő

r

z

é

s

s

z

é

l

e

s

k

ö

r

ű

k

n

o

w

-

h

o

w

á

l

t

a

l

Á

t

f

o

g

ó

f

e

jl

e

s

z

t

ő

i

t

a

p

a

s

z

t

a

l

a

t

T

o

v

á

b

b

f

e

j

l

e

s

z

t

e

t

t

t

e

r

m

é

k

t

u

l

a

j

d

o

n

s

á

g

o

k

a

z

u

v

e

x

s

a

j

á

t

b

e

l

s

ő

e

l

ő

ír

á

s

a

i

á

l

t

a

l

b

e

s

z

á

ll

í

t

ó

i

l

á

n

c

e

l

l

e

n

ő

r

z

é

s

e

g

y

á

r

t

ó

i

t

a

p

a

s

z

t

a

l

a

t

t

a

l

,

R

e

n

d

s

z

e

r

s

z

o

l

g

á

l

t

a

t

ó

á

t

f

o

g

ó

M

a

g

a

s

a

n

k

é

p

z

e

t

t

s

z

a

k

e

m

b

e

r

e

k

,

k

ö

z

p

o

n

t

i

l

a

g

i

r

á

n

y

í

t

o

t

t

t

e

r

m

e

l

é

s

M

a

d

e

i

n

u

v

e

x

T

ú

l

t

e

l

j

e

s

í

t

i

a

s

z

a

b

v

á

n

y

o

k

a

t

é

s

g

y

á

r

t

á

s

i

e

l

ő

í

r

á

s

o

k

a

t

,

s

a

j

á

t

t

e

s

z

t

l

a

b

o

r

a

t

ó

r

i

u

m

o

k