Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

10

EN ISO 11611: 2007

Olvadt fém fröccsenése elleni védelem

A szabvány meghatározza azon védőruhák védelmi képességét, melyek feladata, hogy védjék

a viselőjét a hegesztés vagy rokon eljárások alkalmazása közben.

Az EN ISO 11611:2007 szabvány szerint készült ruhák olyan munkakörnyezetben való használatra lettek tervezve,

ahol a használója fém fröccsenésének, rövid ideig tartó közvetlen lánghatásnak, sugárzó hőhatásnak

vagy elektromos ív hatásnak (hegesztés vagy rokon eljárások) van kitéve.

Ezek a ruházatok minimálisra csökkentik az áramütés lehetőségét abban az esetben, ha a viselője véletlenül,

rövid ideig feszültség alatt álló vezető anyaggal érintkezik.

Az EN ISO 11611:2007 szabvány védelmi képessége az alábbi két kategóriára oszlik: minél magasabb a számjel,

annál jelentősebb a védelem hatékonysága.

1. osztály:

Minimális védelmi követelmény rövid ideig tartó közvetlen lánghatás, sugárzó hőhatás vagy elektromos ív hatás esetén.

2. osztály:

Magas védelmi szint rövid ideig tartó közvetlen lánghatás, sugárzó hőhatás vagy elektromos ív hatás esetén.

A szabvány két vizsgálati módszert határoz meg a ruházat gyúlékonyságának meghatározására:

A1:

A ruházatok megfelelnek a felületi gyújtás esetén a korlátozott lángterjedésre vonatkozó elvárt teljesítménynek.

A2:

A ruhák megfelelnek az alsó élgyújtás esetén elvárt teljesítménynek.

Protection against spraying of molten metal

This standard makes it possible to assess the level of performance of protective clothing designed

for protecting the user during welding processes or related techniques.

The EN ISO 11611:2007 standardized clothing are designed for use in a work environment where the user is subject to

a risk of spraying of metal, of brief contact with a flame, radiant heat or an electric arc (welding or other related activities).

These clothing minimize the possibility of an electric shock through brief accidental contact with electric conductors which are powered.

The performances of the EN ISO 11611:2007 standard are divided between the following two classes:

the higher the numerical index, the greater the protective performance.

Class 1:

Requirement for minimum performances of protection during brief contact with a flame, radiant heat or an electric arc.

Class 2:

Requirement for higher performances for protection during brief contact with a flame, radiant heat or an electric arc.

The standard specifies two test methods for determining the inflammability of the clothing:

A1:

The clothes are compliant with the performances required for limited flame spread in case of fire on the surface

A2:

The clothes are compliant with the performance required in case of fire in the surrounding areas

Protecție împotriva stropilor de metal topit

Acest standard permite evaluarea nivelului de performanță a articolelor de îmbrăcăminte de protecție concepute pentru a proteja

utilizatorul în timpul procedeelor de sudare sau tehnicilor asemănătoare.

Articolele de îmbrăcăminte standardizate conform EN ISO 11611:2007 sunt concepute pentru a fi folosite într-un cadru de lucru în care

utilizatorul este supus riscului de a intra în contact cu stropii de metal, de a avea un scurt contact cu focul, de a fi expus la căldura radiantă

sau la arcul electric (sudare sau alte activități asemănătoare).

Aceste articole de îmbrăcăminte reduc posibilitatea de electrocutare ca urmare a unui scurt contact accidental

cu conductori electrici sub tensiune.

Performanțele standardului EN ISO 11611:2007 sunt împărțite în următoarele două clase: Cu cât indicele numeric

este mai ridicat, cu atât performanța de protecție este mai mare.

Clasa 1:

Cerința privind performanțele minimale pentru protecție în cazul unui scurt contact cu focul,

cu căldura radiantă sau cu un arc electric.

Clasa 2:

Cerința privind performanțele ridicate pentru protecție în cazul unui scurt contact cu focul,

cu căldura radiantă sau cu un arc electric.

Standardul stabilește două metode de testare pentru a determina inflamabilitatea articolului de îmbrăcăminte:

A1:

Articolele de îmbrăcăminte sunt conforme cu performanțele prevăzute privind propagarea limitată

a focului în cazul aprinderilor de suprafață

A2:

Articolele de îmbrăcăminte sunt conforme cu performanțele prevăzute în cazul aprinderilor periferice