Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

9

EN ISO 11612: 2008

Védelem a hő- és lánghatás ellen

Ez a szabvány határozza meg a testet védő ruházatok (kivéve a kéz) hő és/vagy láng hatások elleni védelmének teljesítményszintjét.

Az EN ISO 11612:2008 szabványnak megfelelő ruházatot viselő személy védve van rövid ideig tartó közvetlen

lánghatás esetén, valamint áramló és sugárzó hőhatás ellen (egy bizonyos mértékig).

Az EN ISO 11612 felváltotta az EN 531 szabványt.

A szabvány által előírt teljesítmény-követelmények széles körben alkalmazhatók

a különböző területeken használható számos védőruházati cikkre.

A szabvány szerint minősített ruházatok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek,

amelyek korlátozzák a láng továbbterjedését, ellenállnak az áramló, a sugárzó, a kontakt,

illetve az olvadt fém fröccsenéséből adódó hőhatásnak.

Az ISO 11612:2008 szabvány által előírt védelmi szintek a következők:

Minél magasabb a számjel, annál jelentősebb a védelem hatékonysága.

A: Minimális védelmi képesség a lángok terjedésével szemben (A1 és/vagy A2)

B: Konvektív hő elleni védelem (B1< B3)

C: Sugárzó hő elleni védelem (C1< C4)

D: Az olvadt alumínium fröccsenésével szembeni védelem (D1< D3)

E: A megolvadt vas fröccsenésével szembeni védelem (E1< E3)

F: A kontakthővel szembeni védelem (F1< F3)

Protection against heat and flames

This standard makes it possible to assess the level of performance of protective clothing

for the body (with the exception of the hands) against heat and/or flames.

The person equipped with EN ISO 11612:2008 standardized clothing is protected in case of brief contact with a flame as well as against

heat emitted by convection and by radiation (to a certain extent).

EN ISO 11612 has replaced the EN 531 standard.

The performance requirements guaranteed by this standard are applicable to a large range

of clothing items having several types of end uses.

The standardized clothing offer limited flame spread properties and tolerance to exposure to heat emitted by radiation, convection,

through contact or due to spraying/splashing of molten metal.

The performances of the ISO 11612:2008 standard are as follows:

The higher the numerical index, the greater will be the protective performance.

A: Minimum protective performance with respect to flame spread (A1 and/ or A2)

B: Performance with respect to insulation against convective heat (B1< B3)

C: Performance with respect to insulation against heat radiated (C1<C4)

D: Performance with respect to insulation against aluminium spraying (D1<D3)

E: Performance with respect to insulation against cast iron spraying (E1<E3)

F: Performance with respect to insulation against heat through contact (F1<F3)

Protecție împotriva căldurii și a focului

Acest standard permite evaluarea nivelului de performanță a articolelor de îmbrăcăminte

în a proteja corpul (mai puțin mâinile) împotriva căldurii și/sau focului.

Persoanele care poartă articole de îmbrăcăminte conform standardului EN ISO 11612:2008 sunt protejate în

cazul contactelor scurte cu focul, precum și împotriva căldurii emise prin convecție și prin radiație (într-o anumită măsură).

EN ISO 11612 înlocuiește standardul EN 531.

Cerințele de performanță garantate de acest standard se aplică la o gamă largă

de articole de îmbrăcăminte cu diverse tipuri de utilizări finale.

Aceste articole de îmbrăcăminte standardizate au proprietăți de propagare limitată a focului și o toleranță

la expunerea la căldura emisă prin radiație, convecție, contact sau la stropi / împroșcări de metal topit.

Performanțele standardului ISO 11612:2008 sunt următoarele:

Cu cât indicele numeric este mai ridicat, cu atât performanța de protecție este mai mare.

A: Performanța de protecție minimă în cazul propagării focului (A1 și/sau A2)

B: Performanța de izolație împotriva căldurii prin convecție (B1< B3)

C: Performanța de izolație împotriva căldurii prin radiație (C1<C4)

D: Performanța de izolație împotriva stropilor de aluminiu (D1<D3)

E: Performanța de izolație împotriva stropilor de fontă (E1<E3)

F: Performanța de izolație împotriva căldurii prin contact (F1<F3)