Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

8

IEC 61482-2: 2009

Védelem a villamos ív hőhatásai ellen

Ez a szabvány határozza meg a villamos ív hőhatásai ellen védő ruházatok teljesítményszintjét.

Az IEC 61482-2:2009 szabványnak megfelelő ruházatot viselő személy védve van, ha egy üzemzavar

(például rövidzárlat) következtében elektromos ív alakulna ki egy elektromos berendezésben.

Az elektromos ív egy olyan kisülés, ami egy elektromos berendezésben keletkezik és súlyos égési sebeket,

vakságot, sőt akár halált is okozhat.

Az IEC 61482-2:2009 szabvány által meghatározott teljesítmény az alábbi két kategóriára osztható:

1. osztály: 4KA zárlati áramnak hatékonyan ellenálló védelmi képesség.

2. osztály: 7KA zárlati áramnak hatékonyan ellenálló védelmi képesség

Protection against dangers caused by an electric arc

This standard makes it possible to assess the level of performance of protective clothing

against the dangers related to an electric arc.

The person equipped with IEC 61482-2:2009 standardized clothing is protected in the case in which an electric arc

appears in an electrical installation following a distrubance (for example, short circuit).

An electric arc is equivalent to lightning which explodes in an electrical installation

which may cause severe burns, blindness or even death.

The performances of the IEC 61482-2:2009 standard are divided between the following two classes:

Class 1: Efficient protective performance against an electric arc of 4KA

Class 2: Efficient protective performance against an electric arc of 7KA

Protecție împotriva pericolului cauzat de arcul electric

Acest standard permite evaluarea nivelului de performanță a articolelor de îmbrăcăminte

de protecție împotriva pericolelor legate de arcul electric.

Persoanele care poartă articole de îmbrăcăminte conform standardului IEC 61482-2:2009 sunt protejate

în cazul în care apare un arc electric într-o instalație electrică în urma unei defecțiuni (de exemplu un scurtcircuit).

Un arc electric corespunde unei descărcări electrice produse într-o instalație electrică,

ce poate cauza arsuri grave, orbire și chiar moarte.

Performanțele standardului IEC 61482-2:2009 sunt împărțite în următoarele două clase:

Clasa 1: Performanță de protecție eficientă împotriva arcului electric de 4 kA

Clasa 2: Performanță de protecție eficientă împotriva arcului electric de 7 kA

SZABVÁNYOK

STANDARDS

STANDARDE